Επικοινωνία

e-mail: aegean.theatre@gmail.com
Τηλέφωνο: 2273022289
Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου: 6978154158