32η Συνάντηση (Νάξος 2021), Λαϊκή Σκηνή Μ.Ε.Α.Σ. «Λήμνος», «Η αρχή του Αρχιμήδη»