31η Συνάντηση (Ρόδος 2019), Σύλλογος Γυναικών Χίου, «Οι Αργοναύτες του Παιχνιδοκόσμου»