31η Συνάντηση (Ρόδος 2019), Θεατρική Ομάδα Μήλου, «Γύρω από αυτές»