31η Συνάντηση (Ρόδος 2019), Θεατρική Ομάδα Νάουσας Πάρου, «Η μικρή μας πόλη»