31η Συνάντηση (Ρόδος 2019), Θεατρική Ομάδα Λέρου, «Ζωή μετά χαμηλών πτήσεων»