29η Συνάντηση (Πάρος 2017), Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ Πάρου, «Μαμ»