29η Συνάντηση (Πάρος 2017), Σύλλογος Γυναικών Χίου, «Το τεσσεροφύλλι»