29η Συνάντηση (Πάρος 2017), Θεατρική Ομάδα Χίου, «Φιλοκτήτης»