28η Συνάντηση (Κάλυμνος 2016), Θεατρική Ομάδα Καλύμνου, «Οι καλοί και οι κακοί ιππότες»