28η Συνάντηση (Κάλυμνος 2016), Θεατρική Ομάδα Μυτιλήνης «Οι Άστεγοι», «BENT»