28η Συνάντηση (Κάλυμνος 2016), Αρχαιολογικός περίπατος στην πόλη και τα μουσεία