28η Συνάντηση (Κάλυμνος 2016), Θεατρική Ομάδα Καλύμνου, Variete
στο Bar del Mar