28η Συνάντηση (Κάλυμνος 2016), Θεατρική Σκηνή των Παραλόγων, «Τρία μονόπρακτα»