28η Συνάντηση (Κάλυμνος 2016), Θεατρικός Πολιτιστικός Όμιλος Σύρου «Απόλλων», «Κωμοδύσσεια»