26η Συνάντηση (Λήμνος 2014), Il Posto bar, Εργαστήρι Λέσβου