26η Συνάντηση (Λήμνος 2014), Θεατρική Ομάδα Χίου, «Κορίτσια ημερολογίου»