26η Συνάντηση (Λήμνος 2014), Θεατρική Ομάδα Νάουσας Πάρου, «Ελέφας»