26η Συνάντηση (Λήμνος 2014), Θεατρική Σκηνή των Παραλόγων, «Οι μικροί φαρισαίοι»