25η Συνάντηση (Σύρος 2013), Σύλλογος Γυναικών Χίου, «Η ωραιότερη ιστορία του κόσμου»