25η Συνάντηση (Σύρος 2013), Duende Ικαρίας, «Αν εσύ ήμουν εγώ»