25η Συνάντηση (Σύρος 2013), Φιλοτεχνικός όμιλος Μυτιλήνης «Ο Θεόφιλος», «Σκιά του έρωτα»