24η Συνάντηση (Σάμος 2012), Συζήτηση με τον Άκη Δήμου