24η Συνάντηση (Σάμος 2012), Έκθεση κουκλών από τον Σταύρο Μακρόγιαννη