24η Συνάντηση (Σάμος 2012), Πολιτιστικός Σύλλογος Χρουσσών Σύρου, «Το σακάκι που βελάζει»