24η Συνάντηση (Σάμος 2012), «Μες στα Μαύρα Μεσάνυχτα» – μια σατιρική βραδινή περιπολία