24η Συνάντηση (Σάμος 2012), «Φωτίζοντας μια παράσταση» από τον Ανδρέα Σεφτελή