24η Συνάντηση (Σάμος 2012), «Ο Ασχημάνθρωπος» παρουσίαση βιβλίου της Μαίρης Σιδηρά