24η Συνάντηση (Σάμος 2012), Θεατρική Ομάδα Χίου, «Τα κόκκινα φανάρια»