23η Συνάντηση (Xίος 2011), Λαϊκή Σκηνή ΜΕΑΣ «Λήμνος», «Το Τάβλι»