32η Συνάντηση (Νάξος 2021), Συζήτηση για τον Ιάκωβο Καμπανέλλη