31η Συνάντηση (Ρόδος 2019), Λαϊκή Σκηνή Άνδρου, «Πλούτος»