31η Συνάντηση (Ρόδος 2019), «Νηρέας» Πάρου, «Play On»