31η Συνάντηση (Ρόδος 2019), Θεατρική Ομάδα Μυκόνου, «Φεγγάρι καβάλα στο βούβαλο»