31η Συνάντηση (Ρόδος 2019), Θεατρική Ομάδα Σάμου, «The Pillowman»