31η Συνάντηση (Ρόδος 2019), Θεατρική Ομάδα Χίου, «Του κουτρούλη ο γάμος»