31η Συνάντηση (Ρόδος 2019), Πατμιακή Σκηνή, «Βικτόρ ή Τα παιδιά στην εξουσία»