31η Συνάντηση (Ρόδος 2019), Θεατρική Ομάδα Τήνου «Θεατροποιείο», «Ελευθερία… μια ιστορία»