30η Συνάντηση (Χίος 2018), Ανοικτή συζήτηση για τις παραστάσεις μεταξύ των ομάδων