30η Συνάντηση (Χίος 2018), «Νηρέας» Πάρου, «Ψάρι στα χείλη»