30η Συνάντηση (Χίος 2018), Θεατρική Ομάδα Χίου, «Φτυστός ο μακαρίτης»