30η Συνάντηση (Χίος 2018), Πατμιακή Σκηνή, «Οι δίκαιοι»