30η Συνάντηση (Χίος 2018), Όμιλος Καλλονής Λέσβου (ΕΘΟΚ), «έχετεμήνυμα.com»