29η Συνάντηση (Πάρος 2017), Συζήτηση με τις θεατρικές ομάδες της Πάρου