29η Συνάντηση (Πάρος 2017), Συζήτηση μεταξύ των ομάδων για τις παραστάσεις (8 Οκτωβρίου)