29η Συνάντηση (Πάρος 2017), Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πάρου