29η Συνάντηση (Πάρος 2017), Θεατρική Ομάδα Καλύμνου, «Άγριος Σπόρος»