29η Συνάντηση (Πάρος 2017), Θεατρική Ομάδα Πάτμου, «Η Ποντικοπαγίδα»