29η Συνάντηση (Πάρος 2017), Φιλοπρόοδος Όμιλος Καρδάμυλων, «Συμπέθεροι από τα Τίρανα»