29η Συνάντηση (Πάρος 2017), Θεατρική Ομάδα Μυκόνου, «Αυτή η νύχτα μένει»